DGE fortsætter driften

Poul Erik

Kære samarbejdspartnere og kunder
Vi følger myndighedernes anbefalinger i forhold til håndtering af Coronavirus.
Alle rådgivningsydelser og sager vil stadig blive varetaget. Møder vil dog i perioden så vidt muligt blive forsøgt afholdt via Skype eller over telefonen.
Vi følger udviklingen nøje, og der kan forekomme ændringer i vores drift. I vil blive orienteret herom.