Fokus på asbest i Danmark

Fokus-paa-asbest-DGE-og-DR-Nyhederne

Der sættes pt. fokus på asbest og de mange udfordringer og omkostninger, der er forbundet med det farlige affald.

Ikke nok med at asbest er yderst sundhedsskadeligt og hvert år koster menneskeliv, så kan det også være problematisk og dyrt at komme af med sit asbestholdige affald – herunder sit gamle asbestholdige tag.

DR har valgt at sætte fokus på problematikken, og DGE er blevet spurgt ind til erfaringer på området. Vores markedschef for bygningsforurening, Hanne Sadolin Jensen, har udtalt sig til både DR radio og DR Nyhederne.

– Specielt ved landejendomme bruges der kreative metoder for at komme af med asbesttagplader, og jeg oplever, at de bliver brugt som fyld i markveje og indkørsler.

I mange kommuner er der dog begrænsninger på antallet af asbesttagplader, man må aflevere på genbrugspladserne, så jeg opfordrer til at man dropper den grænse.

 

Hvis du har spørgsmål til emnet, eller hvis du har konkrete problematikker, som du ønsker vores rådgivning og ekspertise til, så tøv ikke med at kontakte os.

 

Læs mere om Håndtering af materialer og affald