Nedgravet olietank

Jord & Grundvand

Nedgravet olietank

DGE hjælper især boligejere, der har mistanke om, at en olietank er utæt, eller som ønsker at finde en mulig nedgravet olietank. Vi hjælper med at udrede, om olietanken har forårsaget en forurening, og derudover med at fjerne forureningen.

Har du en gammel olietank, du ønsker at få fjernet, en tank, der skal repareres, eller har du mistanke om, at din tank er utæt, kan vi hos DGE hjælpe dig.

Forureningsundersøgelse ifm. olietanke

Er din olietank utæt, er jorden under og omkring tanken sandsynligvis forurenet. Ifølge miljøbeskyttelsesloven har du som grundejer pligt til at undersøge udbredelse og koncentration af forureningen.

Du har desuden pligt til at oplyse om forureningen til kommunen. Jo før jorden undersøges for forurening, jo større sandsynlighed er der for, at der ikke sker større skade på din ejendom eller på grundvandet.

Fjernelse af nedgravet olietank

Hos DGE kan vi bistå dig i hele processen; fra mistanken opstår, undersøgelserne gennemføres og til en eventuel forurening fjernes:

  • Vi foretager de fornødne undersøgelser for at finde ud af, om din olietank har forårsaget en forurening
  • Vi giver dig et konkret overblik over omfanget af forureningen
  • Vi giver dig anbefalinger til, hvordan forureningen fjernes og hjælper med oprensningen af den
  • Vi hjælper dig med at udfylde den nødvendige dokumentation, herunder anmeldelse af uheldet til kommunen
  • Vi varetager kontakten til myndighederne, så du er garanteret, at alle lovkrav på området overholdes

Har du en olietank, du ønsker at skaffe dig af med, kan du samtidig kontakte DGE. Vi hjælper med at få den fjernet samt indhenter dokumentation for, at den er væk, og at grunden ikke er forurenet.

Forsikring mod nedgravet olietank

Hos DGE har vi indgået et samarbejde med Oliebranchens Miljøpulje og flere af landets forsikringsselskaber. Herigennem har vi opnået stor erfaring med at undersøge utætte villaolietanke. Det gør, at vi på et kvalificeret grundlag kan sikre den bedst mulige løsning for dig og miljøet.

Kontaktpersoner

Sven Ulrich Bertelsen

+45 2031 1772
sub@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling tæt på med rådgivere, som er klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer