Cirkulær økonomi

Klima og bæredygtighed

Vores bidrag til en grønnere verden​

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er udråbt til at være løsningen på verdens ressourcemangel, klimakrisen og andre globale udfordringer. Faktisk stammer i alt 45% af vores CO2-udledning fra produktion af materialer. Et tal, der kan reduceres markant ved hjælp af netop cirkulær økonomi.

Grøn omstilling

Skal udgangspunktet være verdensmålene, klima, cirkulær økonomi, et socialt aspekt eller noget helt andet, så kan DGE støtte dig i forandringsprocessen.

  • Vi kan hjælpe din virksomhed med et kompetenceløfte inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi, verdensmålene eller miljø
  • Vi kan hjælpe jer med at afklare, hvor jeres indsats skal være f.eks. ved en bæredygtighedsscreening, analyse eller en workshop
  • Vi kan hjælpe med at skrive grønne strategier, grønne politikker, grønne forretningsplaner eller grønne paradigmer

Grønne forretningsmodeller

I den cirkulære økonomi fastholdes og udnyttes ressourcer i kredsløb, hvilket også medvirker til mindre spild. Dette indebærer blandt andet, at vi skal designe produkter med lang levetid og med muligheder for opgradering, at vi skal blive langt bedre til at genbruge, upcycle og reparere vores produkter og i sidste ende også, at vi skal recirkulere materialer, som kan indgå i nye produkter på ubestemt tid.

Vi skal desuden kunne se vores affald som en ressource, fastholde produkters egenskaber samt kende leverandørkæderne og materiale loops.

Når din virksomhed indtænker principperne i den cirkulære økonomi, vil den både

  • leve op til forbrugernes krav samt lovgivningen
  • spare på jomfruelige- og naturressourcer
  • bidrage positivt til klimaregnskabet
  • minimere miljøpåvirkningenbidrage positivt til bundlinjen
  •  

Hvad kan DGE bidrage med?

DGE hjælper dig blandt andet med at skabe cirkulære designs og produktudvikling.

Vi hjælper dig i mål med den cirkulære forretningsmodel, hvad end det handler om at udskifte jomfruelige råvarer med genbrugsmaterialer, returordning eller serviceaftaler.

Derudover kan vi hjælpe dig med at gennemføre cirkulære udbud, hvad end det er ambitiøse projekter eller mindre udbud.

Vi tilbyder ligeledes hjælp til at kortlægge din affaldsressource samt hjælp til at finde en aftager til dit affaldsprodukt, som kan være en ressource hos en anden virksomhed.

Kender du dine værdikæder? DGE hjælper dig med at analysere dine værdikæder, så du opnår et overblik over de aktiviteter, der tilsammen udgør virksomhedens slutprodukt. Dette indebærer blandt andet svar på, hvilke kæder der tilfører konkret værdi, hvilke kæder der gør jer mest konkurrencedygtige samt hvilke der rent faktisk er med til at forsinke processen.

Kontaktpersoner

Birgitte Krebs Schleemann

+45 2212 9949
bks@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling tæt på med rådgivere, som er klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer