Grønne indkøb

Klima og bæredygtighed

Grønne indkøb

Du kan styrke din virksomheds grønne profil og bidrage til klimamålsætningen gennem din indkøb. Vidste du af op mod 70 % af din CO2 belastning kan henledes til indkøb af varer og tjenesteydelser?

I DGE er vi eksperter i at arbejde med alle aspekter inden for grønne, bæredygtige og cirkulære indkøb. Derfor kan vi være jeres sparringspartner gennem hele udbudsprocessen.

I DGE er der mange års praktisk erfaring med grønne, bæredygtige og cirkulære udbud/indkøb fra kommune, hvad enten det er på det strategiske niveau, de daglige grønne udbud, pilotprojekterne eller kompetenceløfte.

Grønne indkøb og strategi

Hos DGE kan vi være jeres samarbejdspartner, når I vil udarbejde en strategi for de grønne indkøb. Vi tilbyder hjælp til at afklare, hvad jeres strategi skal indeholde, synliggøres indkøbenes bidrag til den grønne omstilling og til at skrive strategien. Vi hjælper jer igennem hele eller dele af processerne afhængig af jeres behov:

 • Vi samarbejder med jer om klarlægning af strategiske mål
 • Vi skriver strategien i tæt dialog med jer
 • Vi samarbejder med jer om implementering af strategien

I løbet af processen lægger vi vægt på, at I får en masse gode ideer og bliver afklaret af hvad jeres strategi skal indeholde. Det er vigtigt for os, at vi indgår i en tæt dialog så strategien vil afspejle jeres ambitioner og bidrag til den grønne omstilling.

Rejsehold for grønne udbud

DGE vil gerne være jeres samarbejdspartner, når det gælder de grønne indkøb. Vi tilbyder rådgivning, hvad enten det er konkrete grønne input til udbuddene eller mere ambitiøse pilotprojekter, der omfatter et udbud, udvidede markedsdialog og en intern proces for at klargøre organisationen på den kommende indkøbsaftale.

 • Vi samarbejder med jer om afklaring af ambitionerne og potentialer for det konkrete udbud
 • Vi kan hjælpe med kortlægning af praksis
 • Vi kommer med de grønne, bæredygtige og/eller cirkulære kriterier til udbuddet
 • Vi planlægger og deltager gerne i markedsdialogen med tilbudsgivere om det grønne og hjælper med udvælgelse af vinderen af udbuddet
 • Vi planlægger og deltager gerne i brugergrupper og andre en intern proces for at forberede organisationen på det grønne i den nye indkøbsaftale
 • Vi kommer gerne med forslag til ændring af praksis og vaner for at fremme de grønne indkøb
 • Vi bidrager gerne som projektleder ved pilotprojekter

I DGE vil vi gerne i tæt dialog med jer om de grønne udbud og hjælper gerne med alle opgaver eller delopgaver afhængig af jeres behov

Grøn forretningsplan – Få en bæredygtig virksomhed

I DGE hjælper vi dig gerne som sparringspartner eller med at give din virksomhed et kompetenceløfte for at kunne gøre dine indkøb mere grønne eller for at bruge indkøb strategisk for at gøre virksomheden mere grøn. DGE tilbyder kompetenceløft:
 • Kompetenceløft inden for cirkulær økonomi og cirkulære indkøb
 • Kompetencekløfte inden for verdensmålene og bæredygtige indkøb
 • Kompetenceløfte i grønne indkøb og brug af miljømærker

Kontaktpersoner

Birgitte Krebs Schleemann

+45 2212 9949
bks@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling tæt på med rådgivere, som er klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer