Håndtering af kemikalier

Arbejdsmiljørådgivning

Vores bidrag til en grønnere verden​

Håndtering af kemikalier

DGE hjælper store såvel som små virksomheder med en lang række opgaver inden for kemikalierådgivning.

Det kan være svært at finde hoved og hale i al den komplekse lovgivning, der findes på kemikalieområdet. DGE kan derfor være jeres samarbejdspartner, så I er sikre på, at I efterlever alle lovkrav.

Sikker håndtering af kemikalier

  • Vi hjælper med generel kemikaliehåndtering, herunder hvilke værnemidler, der skal bruges, når I arbejder med kemikalier.
  • Vi udarbejder kemiske risikovurderinger (kemisk APV).
  • Vi foretager risikovurderinger af jeres arbejdsopgaver.
  • Vi udarbejder basistilstandsrapporter.
  • Vi udformer beredskabsplaner. I den forbindelse kommer vi bl.a. med forslag til, hvordan kemikalierne kan opbevares, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og giver en endelig plan for, hvordan kemikalierne skal håndteres på den bedst mulige måde.
  • Vi udarbejder miljøansøgninger og hjælper herunder med myndighedskontakt og opfyldelse af myndighedskrav.
  • Vi kan også varetage oplæring og instruktion af medarbejdere.
  • Risikovirksomhed. Vi rådgiver industrivirksomheder, der fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder af giftige, brandfarlige eller eksplosive stoffer. De rette forholdsregler forhindrer eller mindsker som minimum effekten og omfanget ved større uheld.

 

Hos DGE kan vi hjælpe med hele såvel som dele af processen, afhængigt af, hvad I har brug for. Uanset om I har brug for rådgivning til en smal og specialistorienteret opgave, eller I har brug for hjælp til hele processen, kan DGE være jeres sparringspartner.

Når vi rådgiver jer om håndtering af kemikalier, samarbejder vi med relevante myndigheder. Det er jeres garanti for, at alle gældende lovkrav på området bliver overholdt.

Sådan håndterer I kemikalier i arbejdsmiljøet

DGE er autoriseret arbejdsmiljørådgiver inden for kemi. I vores rådgivning om håndtering af kemikalier ligger vi vægt på at komme med præcise svar, og at hele processen foregår hurtigt, ordentligt og til en konkurrencedygtig pris.

Samtidig fokuserer vi på at målrette løsningen til jeres virksomhed, så vi er sikre på, at I kan bruge vores rådgivning fremadrettet.

Kontaktpersoner

Maria Sigsgaard

+45 2883 2885
msi@dge.dk

Vi er landsdækkende

Så uanset hvor i landet du befinder dig, har vi en afdeling tæt på med rådgivere, som er klar til at hjælpe dig.

Udvalgte referencer