Bygningsscreening for miljøfarlige stoffer

Miljøscreening

DGE udfører gennemgående screening af vandværk for miljøfarlige stoffer for HOFOR, der er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling. DGE har på vandværket foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer som tungmetaller, PCB og asbest. Der har desuden været anvendt tjærestoffer på bygningernes fundamenter for at beskytte mod indtrængende overfladevand og […]

Energirådgivning ved renovering af skole

Vestbjerg Skole

Vestbjerg Skole i Aalborg har gennemgået en omfattende renovering og fremstår i dag som en tidssvarende bygningsmasse, der lever op til nutidens funktionskrav. DGE har i forbindelse med renoveringen ydet energirådgivning for Aak Bygninger, der var bygherre på projektet. Vestbjerg Skole er af ældre dato, og skolens bygningsmasse og tekniske anlæg var før renoveringen ikke […]

Miljøteknisk rådgivning for FEAS og Region Midt

Miljøteknisk rådgiver for Region Midt

DGE yder miljøteknisk rådgivning for FEAS og Region Midt og udfører de miljøhistoriske redegørelser på samtlige arealer og bygninger tilhørende det gamle Kommunehospital i Aarhus. Den 5. januar 2016 indgik Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS), der er et datterselskab til Aarhus Universitets Forskningsfond, en historisk stor ejendomshandel på 807,5 mio. kr. med Region Midtjylland om køb […]

Risikovurderinger ved asbest i jord

Risikovurdering af asbest

Risikoen for asbestforurening har skabt stor interesse fra offentligheden, blandt andet fordi man ved indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række forskellige kræftformer. Eternitgrunden i Aalborg har gennem en længere periode været i mediernes søgelys, efter at der i 2013 blev fundet asbeststøv på en terrasse i en nærliggende beboelse. Grunden har […]

Screening af PCB for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Screening for PCB

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) får udført Danmarks største undersøgelse af PCB i deres bygninger. Som en af landets største ejendomsforvaltere har FES en særlig interesse i PCB-problematikken, der er en af verdens farligste miljøgifte, og som tidligere har været anvendt i byggerier i Danmark. I 2014 tog FES ansvaret for at få undersøgt 675 bygninger, hvor der […]

Bygningsscreening for miljøfarlige stoffer

Bygningsscreening

DGE udfører gennemgående screening af vandværk for miljøfarlige stoffer for HOFOR, der er Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling.  DGE har på vandværket foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer som tungmetaller, PCB og asbest. Der har desuden været anvendt tjærestoffer på bygningernes fundamenter for at beskytte mod indtrængende overfladevand og […]