Totalrådgivning ved opførelsen af Brædstrup Vandværk

I Brædstrup ønskede man at opføre et nyt og fremtidssikret vandværk, da det gamle vandværk var i en så ringe stand, at det var nødvendigt at rive ned. DGE har ydet totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af et af Danmarks mest moderne vandværker med den nyeste teknologi – fra udarbejdelse af ideforslag over projektering til […]

Forureningsundersøgelser for danske regioner

Jordforurening V1 og V2

DGE foretager videregående forureningsundersøgelser for alle danske regioner. I Danmark findes et stort antal forurenede grunde, som kan udgøre en alvorlig risiko for mennesker og miljø. Ansvaret for indsatsen over for jordforureninger i Danmark ligger hos regionerne, som hvert år retter indsatsen mod de grunde, hvor forureningen udgør den største risiko. DGE samarbejder med alle […]

Innovative regnvandsløsninger på Frederiksberg

LAR løsninger

DGE har været med til at udvikle unikke, effektive løsninger til regnvandshåndtering for Frederiksberg Kommune. Resultatet er et mere frodigt og bæredygtigt Frederiksberg. Byen er bedre sikret mod oversvømmelser, og så bliver regnvandet udnyttet lokalt til blandt andet vanding af vejtræer. Projektet blev skabt i forlængelse af Frederiksberg Kommunes klimaplan, som skal sikre kommunen mod […]

Klimasikret tankanlæg for Q8

Q8

DGE har for Kuwait Petroleum International – bedre kendt som Q8 – været totalrådgiver på et nyt og klimasikret tankanlæg. Som totalrådgiver har DGE haft til opgave at sikre, at processen med bygningsdesign og anlæg er forløbet optimalt. Derudover har DGE stået for projektering, herunder statiske beregninger med tilhørende tekniske tegninger, samt udbud af anlægsentreprisen […]

Komposttoiletter kan løse grønlandsk miljøproblem

Grønland

DGE har i samarbejde med miljøingeniør Børge Lund fundet en mulig løsning på et miljøproblem i Grønland, hvor indbyggerne i mange små bygder benytter posetoiletter, der tømmes direkte i havet. I Danmark tager vi vandskyllende toiletter for givet, men i Grønland gør klippegrunden og permafrosten det problematisk at have spildevandssystemer. Desuden er biologisk nedbrydning i […]

Kystsikring langs Limfjorden forstærkes med overskudsjord

Dige Aggersund

Stigende vandstand og ekstreme mængder af regnvand er et voksende problem ved danske kyster. På en strækning langs Limfjorden har man forstærket et dige med overskudsjord fra lokale byggeprojekter.  Overskudsjord er en stor udfordring over hele landet, idet deportering af jorden kan blive en kostelig affære, men ved Aggersundbroen ved Limfjorden har man løst problemet […]

Miljørådgiver for OK

Miljørådgiver for OK

OK tilbyder som Danmarks mest solgte benzinmærke en bred vifte af energiprodukter til erhverv, industri, landbrug og private. I den forbindelse forsyner selskabet bl.a. kunderne med olie, biobrændsel, naturgas, el, varmepumper og solceller. OK er fuldt bevidst om, at selskabets produkter udgør en potentiel miljørisiko, hvis de ikke håndteres og bruges korrekt. Blandt andet derfor har […]

Miljørådgiver for Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Som listevirksomhed skal Aarhus Lufthavn opfylde en række miljømæssige krav, hvilket blandt andet betyder, at der skal anvendes den bedste tilgængelige teknik (BAT) for at minimere belastningen af lufthavnens aktiviteter i forhold til omgivelserne mest muligt. Ved vurderingen af hvad der skal anses som den bedste tilgængelige teknik, skal der lægges særlig vægt på den […]

Miljøteknisk rådgivning for Q8

Miljøteknisk rådgivning

DGE er miljøteknisk rådgiver for Q8, der er et af Danmarks største benzinselskaber, og hvis hovedbeskæftigelse består af salg og distribution af olieprodukter med tilhørende service.  Q8 er fuldt bevidst om, at virksomheden sælger og distribuerer produkter, som ved uheldig omgang kan påføre miljøet betydelig skade. Som et miljøbevidst selskab forholder Q8 sig løbende til at […]