Genanvendelse af byggeaffald og jord

Genanvendelse af byggeaffald

Bregnebjerggård modtager byggeaffald og overskudsjord til oparbejdning med henblik på nyttiggørelse. Hovedparten af det byggeaffald og jord, virksomheden modtager, anvendes til fremstilling af råstoffer og nyttiggøres ved bygge- og anlægsarbejder. Den del af affaldet, som ikke kan genanvendes som erstatning for primære råstoffer, nyttiggøres så vidt muligt på anden vis. De genanvendelige dele af affaldet […]

Bæredygtig indvinding af råstoffer

Råstofindvinding

Aalborg Portland indvinder kalk og ferskvand til at producere cement. Som rådgiver for Aalborg Portland er DGE med til at sikre, at indvindingen af vand sker på en bæredygtig måde. Siden 2005 har virksomheden genbrugt vand fra produktionen, hvilket har medført en reduceret belastning af grundvandet. Tilladelsen til at indvinde råstoffer indeholder en række krav […]