Kvalitetsledelsessystem og ISO-certificering

ISO-certificering

Bjørntoft Maskinfabrik har med vejledning fra DGE opdateret deres kvalitetsledelsessystem og er blevet certificeret efter den nyeste version af ISO 9001, som er fra 2015.  Da virksomheden tidligere selv har implementeret og arbejdet kontinuerligt med kvalitetsledelse, har DGE hjulpet med vejledning efter behov i forbindelse med at blive opdateret til ISO 9001:2015. For Bjørntoft Maskinfabrik […]

Teknisk rådgivning og rådgivning om arbejdsmiljø

Virksomhedsmiljø

DGE yder teknisk rådgivning og koordinerer sikkerheden for Energinet.dk i forbindelse med den omfattende kabellægning af det danske 132 og 150 kilovolt net. Projektet, der er en del af den danske kabelhandlingsplan i energiaftalen fra 2008, omfatter, at master og ledninger på 132 og 150 kilovolt (kV) lægges i jorden inden 2030. Derudover skal mindre […]

Basistilstandsrapport for Midtjysk Fornikling

Basistilstandsrapport

Ved opstart, udvidelse, ændring eller ophør af produktionen i en virksomhed, der håndterer relevante farlige stoffer, skal der i forbindelse med miljøgodkendelsen udarbejdes en basistilstandsrapport. Basistilstandsrapporten er et redskab til at vurdere forureningstilstanden af jord og grundvand for virksomheder, der anvender, fremstiller eller frigiver relevante farlige stoffer i deres produktion – og til på sigt […]